من ۲۷ ساله مجرد هستم در تحصیل و اشتغال به دلخواهم نرسیدم و در ازدواج هم اقدام کردم ک با شکست مواجه شدم بسیار مقید و معتقد بودم. مدتیست ک احساس تنهایی میکنم و دوسدارم با همه جنس مخالف رابطه داشتم باشم از هر نوع و برایم حتی متاهل بودن طرف مهم نیست حس میکنم تنوع طلب شدم بی قید شدم نمازم سست شده و حس بی هدفی و ناامیدی شدیدی دارم اگر امکانش هست مشاوره بدین ممنونم”

پاسخ مشاور ـ خانم صفری

باسلام خدمت شماهمراه گرامی.ازاینکه ماراامین خویش دانسته ومساله خودرامطرح کرده اید سپاسگذاریم.یکی از نکات مثبت دروجود شماهمانطور که خودتان بیان فرمودید معتقد ومقید بودن است وهمین که الان دراین شرایط احساس خوبی ازاین حال نداریدبه این معناست که خداراشکر هنوز راه برگشت وجبران وجوددارد.
وامااینکه فرمودید درتحصیل واشتغال وازدواج موفق نبوده اید به نظر میرسد که جای مشورت با افراد مجرب ومتعهددرتصمیم گیریهای مهم زندگی شمابسیار خالی بوده وچه بساراهنمایی گرفتن واستفاده رایگان از تجربه های افرادموفق میتوانداز ضربه هاوشکستهای مهمی درزندگی انسان جلوگیری کند.
لذا از شماخواهشمندیم چنانچه نمیخواهیدادامه مسیر زندگی راباشکست وحسرت درآینده طی کنید حتمابرای برنامه ریزی ادامه روند زندگی حضورا به یک مشاور متعهد ومجرب مراجعه فرماییدواز راهنماییهای اواستفاده کنید.چه بساکه شمامشکلاتی مثل پایین آمدن خلق یاافسردگی پیداکرده باشیدیااینکه گاهی به دلیل نامتعادل شدن هورمونهای جسم این حالات ایجادمیشود که نیاز به دارودارد تا به آسانی رفع شودوخداراشکر همه اینها درمانپذیراست وفقط نیاز به پیگیری ومراجعه شماداردتاانشاءالله شماازاین حال سستی وبی هدفی وناامیدی نجات یابید.
علاوه برتوصیه اکید وسریع مراجعه به مشاور یاروانشناس توصیه میشود جهت رفع وساوس شیطانی وروابط خلاف شرع وعرف به خداوند وانوار ائمه معصومین علیهم السلام متوسل شوید واز خودشان ملتمسانه بخواهید که ازاین دامی که شیطان برای شماگسترده رها شوید ونجات یابید چراکه این راه یقینا به خسران وبدعاقبتی دنیاوآخرت خواهد انجامید.پس تافرصت باقیست باخود خلوتی کرده وتفکر کنید درآسیب هاوزیانهای روحی وجسمی این اعمال ویک یاعلی گفته وشیطان راپس بزنید .درشان ومقام شماکه شیعه علی ابن ابیطالب علیه السلام هستید واهل نماز واعتقادات، نیست که خدای ناکرده دنیاوآخرت خویش راببازید ودل امام زمان خویش رابه دردآورید.در مساله هدف خلقت وپاسخگویی اعمال دربرزخ وقیامت نیز تاملی بفرمایید ودراین مورد باخود بیندیشید.
تاعمری هست وفرصت برگشت وجبران به آغوش گرم ومهربان خالق توبه پذیر برگردید ویقین بدانید خداونداین چشم پوشی از خواسته های نفس را برایتان جبران خواهد کرد وانشاءالله باب خیر برایتان باز خواهد شد.(باخداباش وپادشاهی کن*بی خداباش وهرچه خواهی کن)
توصیه دیگر مابه شمااین است که به شدت از تنهایی وگوشه گیری بپرهیزید وتامیتوانید درجمع دوستان فامیل همسالان مقیدوموفق شرکت کنید .همچنین از ورزش مخصوصا ورزشهایی که باعث تخلیه انرژی شماشود به هیچ وجه غافل نشوید.ورزش شناهم جهت بالا رفتن خلق وایجاد حس نشاط بسیار مناسب میباشد.ازبیکار بودن بپرهیزید وطوری برنامه ریزی کنید که فرصت بیکاری وفراغتی برایتان نماندوتامیتوانید مشغولیتهای مفید داشته باشید.توکل وتوسل وخواندن معوذتین فراموش نشود.
درآخربازهم از شماخواهش میکنم تادیرتر نشده وهمه سرمایه های عمرتوسط شیطان به یغمانرفته به داد خود برسید وخود رااز این ورطه تباهی وهلاکت نجات دهید.اگر شمااز خانواده طلاب هستید میتوانید به مرکز مشاوره حوزه علمیه اصفهان مراجعه فرمایید ودرغیر اینصورت تلفنی آدرس مراکز مشاوره مجرب ومتعهد رابگیرید.باآرزوی موفقیت شمادراین میدان جهاداکبروسربلند بیرون آمدن از مبارزه بانفس.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست