{ اطلاعیه مهم }
مرکز مشاوره حوزه علمیه اصفهان
مرکز مشاوره حوزه علمیه اصفهان

مرکز مشاوره حوزه علمیه اصفهان به منظور کمک به فرایند تحصیل طلاب در جهت ارتقاء کیفیت زندگی طلاب و خانواده های محترم ایشان از طریق آموزش و ارائه خدمات مشاوره ای حضوری و افزایش آگاهی و در نتیجه کاهش هزینه های مادی و معنوی آنها و همچنین به منظور پیشگیری و تقلیل معضلات خانوادگی در بین طلاب جوان و خانواده های محترم ایشان و تجهیز ایشان با مهارت های تحصیلی ، تربیتی و خانوادگی  و آشنایی با مسائل روز در سال ۸۲ تاسیس و راه اندازی گردید. که در راستای نیل به اهداف معین شده از سال ۱۳۹۳ با شعار « مرکز مشاوره حوزه علمیه اصفهان ، پشتیبان مطمئن طلاب » گام های موثری را برداشته است.

مشاوره۱۰۰%
۱۰۰%
آموزش۱۰۰%
۱۰۰%
توانمند سازی و آشنایی طلاب جوان۱۰۰%
۱۰۰%
مطالب جدید
با معاونت آموزش همراه باشید
زمانبندی مشاورین

ایام هفتهمشاورینموضوع
شنبهحجت الاسلام و المسلمین یاری پور
حجت الاسلام و المسلمین جمالی
خانوادگی، روانشناسی بالینی
خانوادگی
یک شنبهحجه الاسلام هاشمی
جناب آقای روحانی
سرکار خانم تقي پور
نوجوان
روانشناسی
کودک ونوجوان
دو شنبهحجت الاسلام نادری
جناب آقای مهردادفر
حجت الاسلام صادقی
سرکار خانم خسروانی
پرورش خلاقیت در کودکان
خانوادگی ، روانشناسی
قبل از ازدواج
کودک و نوجوان
سه شنبهحجت الاسلام و المسلمین نیلی پور
حجت الاسلام کاظمی
سرکار خانم اژه ایی
سرکار خانم آبدار
تحصیلی، اخلاقی، اعتقادی و راهنمای مشاغل و مسئولیت ها
تحصیلی، حوزوی
کودک
خانوادگی، نوجوان
چهارشنبهحجت الاسلام میرزایی
سرکار خانم دهقانی
سرکار خانم علاءالدین
جناب آقای مصلحی
اختلالات اضطرابی
خانوادگی
تحصیلی ویژه خواهران
تحصیلی انتخاب رشته کنکور
پنج شنبهسرکار خانم انصاری
جناب آقای دست پاک
خانوادگی ، ازدواج
حقوقی

ارزش های مرکز مشاوره حوزه علمیه اصفهان
 1. حفظ حقوق و کرامت انسانی و عدالت اجتماعی
 2. گام برداشتن در مسیر آرمان های شهدا و نظام مقدس جمهوری اسلامی و تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری
 3. بالا بردن سطح آگاهی طلاب و روحانیون
 4. توجه به حقوق کلیه مراجعان و  فراگیران محترم و پایبندی به اخلاق حرفه ایی
 5. شفافیت در اطلاع رسانی ، ارائه خدمات و آموزش
 6. توجه به مدارس شهرستان ها
 7. بهبود کیفیت زندگی تحصیلی و خانوادگی طلاب محترم و خانواده های ایشان
 8. ارتقاء بهداشت روان و جسم در حیطه های فردی و اجتماعی
 9. تامین بخشی از نیروهای متخصص در امر مشاوره و به کار گیری آنها در مدارس علمیه
 10. فعال سازی هسته های مشاوره جهت استفاده از خدمات مشاوره طلاب در کلیه مدارس علمی
ما اینجا هستیم ، در نصف جهان ...
جایگاه مرکز

مرکز مشاوره حوزه علمیه اصفهان به منظور کمک به فرایند تحصیل طلاب در جهت ارتقاء کیفیت زندگی طلاب و خانواده های محترم ایشان از طریق آموزش و ارائه خدمات مشاوره ای حضوری و افزایش آگاهی و در نتیجه کاهش هزینه های مادی و معنوی آنها و همچنین به منظور پیشگیری و تقلیل معضلات خانوادگی در بین طلاب جوان و خانواده های محترم ایشان و تجهیز ایشان با مهارت های تحصیلی ، تربیتی و خانوادگی  و آشنایی با مسائل روز در سال ۸۲ تاسیس و راه اندازی گردید. که در راستای نیل به اهداف معین شده از سال ۱۳۹۳ با شعار « مرکز مشاوره حوزه علمیه اصفهان ، پشتیبان مطمئن طلاب » گام های موثری را برداشته است.

ماموریت

مرکز مشاوره حوزه علمیه اصفهان متولی امر مشاوره ، آموزش ، توانمند سازی و آشنایی طلاب جوان و خانواده های محترم ایشان در سطح حوزه های علمیه و مراکز وابسته می باشد.

چشم انداز

رهبر و پیشتاز در ارائه خدمات مشاوره ای اسلامی و تحول و توسعه ی پایدار در امر پرورش مربی مهارت های زندگی در سطح طلاب و روحانیون محترم در حوزه های علمیه کشور

ارزش ها
 1. حفظ حقوق و کرامت انسانی و عدالت اجتماعی
 2. گام برداشتن در مسیر آرمان های شهدا و نظام مقدس جمهوری اسلامی و تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری
 3. بالا بردن سطح آگاهی طلاب و روحانیون
 4. توجه به حقوق کلیه مراجعان و  فراگیران محترم و پایبندی به اخلاق حرفه ایی
 5. شفافیت در اطلاع رسانی ، ارائه خدمات و آموزش
 6. توجه به مدارس شهرستان ها
 7. بهبود کیفیت زندگی تحصیلی و خانوادگی طلاب محترم و خانواده های ایشان
 8. ارتقاء بهداشت روان و جسم در حیطه های فردی و اجتماعی
 9. تامین بخشی از نیروهای متخصص در امر مشاوره و به کار گیری آنها در مدارس علمیه
 10. فعال سازی هسته های مشاوره جهت استفاده از خدمات مشاوره طلاب در کلیه مدارس علمیه

فهرست